ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่เอกสาร (Document Officer)

คุณสมบัติ
  • อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจติดต่อสอบถาม หรือ ส่งรายละเอียดได้ที่
asiapacific@loxinfo.co.th, cs@asiapacificgroup.co.th

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service Officer)

คุณสมบัติ
  • อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริการ
  • บุคลิกดี
  • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจติดต่อสอบถาม หรือ ส่งรายละเอียดได้ที่
asiapacific@loxinfo.co.th, cs@asiapacificgroup.co.th