ข้อมูลบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอเชีย-แปซิฟิค โลจิสติกส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปีพุทธศักราช 2546 เราเป็นบริษัท ที่อยู่ภายใต้กลุ่ม BST Textiles ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านสิ่งทอที่รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย ด้วยการที่เรามีกลุ่ม BST Textiles สนับสนุนนั้น ทำให้เรามีสถานะทางการเงินค่อนข้างมั่นคงแข็งแรง

 

บริษัท เอเชีย-แปซิฟิค โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ในด้านของการนำเข้า-ส่งออกสินค้าแบบเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็วทันใจ และถูกต้อง

วิสัยทัศน์

บริษัท เอเชีย-แปซิฟิค โลจิสติกส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวอย่างสมบูรณ์

พันธกิจ

บริษัท เอเชีย-แปซิฟิค โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีพันธมิตรทั่วโลก
Organization chart

ข้อมูลบริษัท

ชื่อ : บริษัท เอเชีย-แปซิฟิคโลจิสติกส์ จำกัด
ที่ตั้ง : 289-303 ถนนสุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ : 02-818-2559 (6 คู่สาย)
แฟกซ์ : 02-818-2560
อีเมล : asiapacific@loxinfo.co.th, cs@asiapacificgroup.co.th
เว็บไซต์ : www.asiapacificgroup.co.th

คณะผู้บริหาร

คุณนันทภพ ลีลาแม้นเทพ ประธานกรรมการ
คุณอนันต์ อนันต์ถวัลย์เลิศ กรรมการผู้จัดการ
คุณกิตติ์ปัญญา สิรินิ่มนวลกุล ที่ปรึกษา
คุณลินจง นิพนธ์เจริญศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
คุณสุรชัย นิพนธ์เจริญศรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณอนุรักษ์ ภูติธีรกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
คุณกนกนวล ลีตะกูล หัวหน้าแผนกส่งออก
คุณนิภาพร นิพนธ์เจริญศรี หัวหน้าแผนกนำเข้า

ลูกค้าอ้างอิง

ศรีไทยซุปเปร์แวร์ Siam Coating
แอตแลนติก มิลล์ Honey Poly Plus
AMC Spinning Fosroc Thailand
Penta Impex Siam Winery
Malinee Foods Svizz One
Excel packaging JCP Plastics
Bridgestone Technique Fiber Applied DB Industrials
Pure Cosmetics & Spa Co.,Ltd. MIT Marketing
I-Mechanic Chuhatsu (Thailand)
เจริญเมืองแมชชีนเนอร์รี่ Tou Mou Thailand
Asia Industry Textiles Sumeth Shoes
G.T. Trading Siam Makro
C-Tech Union Su Thong Machinery
TSM Sport UKS Chemicals
Pure Crystal Products P. Siam Knitting