การจัดการโครงการ

เราสามารถให้บริการการขนส่งสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ ที่ไม่สามารถเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้ เช่น เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่

การขนย้าย

เราบริการขนย้ายสินค้าในทุกรูปแบบภายในประเทศ รวมถึงย้ายบ้าน โดยเราให้การคุ้มครองทรัพย์สินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า

เราบริการในด้านการติดต่อประสานงานกับทางกรมศุลกากร รวมไปถึงในด้านการขอชดเชยอากรมุมน้ำเงิน B.O.I และขอคืนภาษี

การบรรจุ

เราบริการบรรจุสินค้าลงในหีบห่อให้มีความเหมาะสมในการขนส่ง ทั้งบรรจุลงในกล่อง ลัง และ/หรือพาเลท

ประกันภัย

เราให้บริการในการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก

ขนส่งข้ามแดน

เราให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน

ขนส่งทางอากาศ

เราบริการทั้งด้านการนำเข้า และส่งออก เป็นบริการที่มีความรวดเร็ว และมีความแน่นอน

ขนส่งทางทะเล

เราบริการทั้งด้านการนำเข้า และส่งออก โดยให้บริการการขนส่ง ทั้งในลักษณะการบรรทุกสินค้าแบบเต็มตู้ (FCL) และ แบบไม่เต็มตู้ (LCL)